ਪੇਕੇਦੂਰ ਜਦ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੋ,
ਦਿਲ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ,

ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਿਲ ਆਈਏ ,
ਪਰ ਚਿੱਤ ਕਦੀ ਨਾ ਰੱਜਦਾ ||

ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ,
ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਨਾ ਸਕਦੇ ,

ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ,
ਪਰ ਪੇਕੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ||

ਕੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ,
ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੇਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ,

ਜਾ ਜਾਕੇ ਰਹਿ ਲੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ,
ਪਰ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ||

ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਥੇ,
ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ,

ਪਰ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ,
ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਕੇ ਦੇਖੇ ||

ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਜਦ ਆਉਂਦਾ,
ਰੋਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ,ਪਰ ਉਹ ਝੱਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ,
ਏਸੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ||

ਨਾ ਕੁਝ ਆਖਾਂ ਏਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਆਖਾਂ ਓਧਰ,
ਦਿਲ  ਮੇਰਾ ਬਸ ਪੇਕੇ ਭੱਜੇ ,
ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਔਦਰ ||

ਜਦ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ,
ਅੱਥਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ,

ਹੋਰ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਵਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ,
ਮੈਥੋਂ ਪੈਰ ਰੋਕੇ ਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ||

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ,
ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ,

ਧੀਆਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਜਦ ਤੁਰਦੀ,
ਪੇਕਾ ਬਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ||
ਲੋਕੋ , ਪੇਕਾ ਬਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ  ||

Written By: Ritu Arora

Previous
Next Post »